ارتقاء

 

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر فرهاد فاضل عضو هیات علمی گروه چشم دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم

ارتقاء

 

بدینوسیله ارتقاء آقای دکتر حشمت اله قنبری عضو هیات علمی گروه چشم دانشکده پزشکی  از مرتبه  دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم

مراسم چشن بازنشستگی آقای اعراب

در روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ مراسم جشن بازنشستگی همکار عزیز جناب آقای اعراب، به معیت ریاست و مدیریت بیمارستان و جمعی از همکاران در سالن کنفرانس برگزار گردید و از زحمات سی ساله ی ایشان تقدیر و تشکر بعمل آمد. 

مرحله سوم واکسیناسیون

مرحله سوم واکسیناسیون علیه بیماری COVID 19 در روز سه شنبه ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۰ انجام گرفت.

 

بازدید بازرسین دانشگاه

بازدید بازرسین دانشگاه (خانمها بیرانوند و سلیمانیان) از اورژانس قلب و بخش های بالینی مرکز  سه شنبه ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۰

مرحله دوم واکسیناسیون علیه بیماری کووید ۱۹

در دومین  مرحله ی واکسیناسیون علیه بیماری کووید ۱۹،  ۴۷ نفر از پرسنل مرکز در روز دوشنبه مورخ ۹ فروردین ۱۴۰۰ واکسینه شدند.

تقدیر و تشکر ریاست و مدیریت بیمارستان از همکاران خدوم و زحمت کش

تقدیر و تشکر ریاست و مدیریت بیمارستان از همکاران خدوم و زحمت کش واحدهای خدمات ، تاسیسات ، لندری ، انتظامات ، نقلیه ..طبق سنوات قبل در روزهای پایانی سال در سالن کنفرانس مرکز یکشنبه۱۷ اسفند ماه ۹۹

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز آموزشی درمانی فیض RSS