رفتن به محتوای اصلی
x

کمیته موربیدیتی با حضور رئیس و مدیر و سرپرستاران و دیگر اعضای مرتبط مرکز روز چهارشنبه ۵ مهر۱۴۰۲ در کلاس درس کلینیک تشکیل شد

برگزاری کمیته موربیدیتی با حضور رئیس و مدیر و سرپرستاران و دیگر اعضای مرتبط مرکز روز چهارشنبه ۵ مهر۱۴۰۲ در کلاس درس کلینیک تشکیل گردید