رفتن به محتوای اصلی
x

درمانگاه

                                                                 مسئول درمانگاه                      اورژانس چشم        UVEA
استرابیسم  آواستین نوروافتالمولوژی
قرنیه  جنرال شبکیه
مشاوره  لیزر لیزیک
گلوکوم  اکولوپلاستی بینائی سنجی
پریمتری  گوارش قلب و داخلی

 

                                                                 ک                                                                                              ک                                                 ک