رفتن به محتوای اصلی
x

کارشناس مسئول امور عمومی

خانم مسلم

خانم مسلم

 مدیر امور عمومی

 

۱) دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه

۲) نظارت برکار کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنماییهای لازم جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستان ازنظرساختمان، لوازم و تجهیزات و نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازی و تعیین هزینه آنها و تهیه گزارشات مربوط پیرامون آن جهت مسئولان مربوطه

۴) انجام اقدامات لازم برای تأمین نظافت و سالم ساز ی محل کار و تأمین بهداشت محیط مناسب برای ارائه خدما

۵) تأمین وسایل و امکانات رفاهی کارکنان

۶) برنامه‌ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی

۷) برنامه‌ریزی و ارائه طرحهای مربوط به کنترل و کاهش هزینه های غیر ضروری

۸) سازماندهی، تعیین شرح وظایف، تقسیم کار، تعیین حدود اختیارات و تفویض اختیار در بین واحد های تابعه

۹) پیش بینی اعتبارات لازم و تنظیم بودجه سالانه

۱۰) برنامه ریزی جهت واگذاری بخش خدماتی و پشتیبانی به بخش خصوصی

۱۱) برنامه ریزی و نظارت بر عملیات تدارکاتی انبارداری، تعمیرات و نگهداری خودروها

۱۲) رضایت‌سنجی از مراجعین حوزه مدیریت و زمان‌سنجی ارائه خدمات

۱۳) رسیدگی به امور مربوط به قراردادها و شرکت در جلسات آن

۱۴) انجام بررسیهای لازم برای شناخت بازار و آگاهی از نوسانات قیمتها

۱۵) رسیدگی و صدور دستور لازم به نامه‌ها و گزارشهای رسیده

۱۶) امضاء احکام گوناگون مانند مرخصی، مأموریت و... مربوط به کارکنان تحت سرپرستی

۱۷) شرکت در نشست‌ها و کمیسیونهای گوناگون برابر دستور

۱۸) بررسی گزارشهای تهیه شده از کارهای انجام یافته و ارائه به مقامات مافوق

۱۹) نظارت و کنترل ورود و خروج افراد و وسائط نقلیه