رفتن به محتوای اصلی
x

تعریض و اصلاح کوچه های اطراف بیمارستان توسط شهرداری منطقه ۷ روز سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۲