رفتن به محتوای اصلی
x

کنفرانس علمی تکنیکهای جراحی چشم و مراقبت پرستاری

کلاس آموزش مداوم تکنیکهای نوین جراحی چشم و مراقبتهای پرستاری در تاریخ 30/ 1/ 1403 در سالن کنفرانس با حضور کلیه مسئولین واحدهای پرستاری و پرسنل محترم پرستاری و اتاق عمل برگزار گردید .