رفتن به محتوای اصلی
x

(( برگزاری کنفرانس علمی آشنائی با مراقبتهای پرستاری از بیمار تحت تهویه مکانیکی ))

برگزاری کنفرانس علمی آشنائی با مراقبت های پرستاری با حضور اساتید و مدرسین دعوت شده به همراه کادرمحترم پرستاری مرکز در روز چهارشنبه  تاریخ 1 / 6 / 1402 در سالن کنفرانس مرکز برگزار گردید در ابتدا جناب آقای ابوطالبی با مبحث اهمیت مراقبت پرستاری در شرایط بحرانی و اهداف دوره  پرداختند و سپس در ادامه برنامه اساتید مذکور خانم صفا زاده و خانم دکتر اقبالی با مباحث مراقبت های ویژه علمی را ارائه نمودند .