رفتن به محتوای اصلی
x

سونوگرافی در مرکزآموزشی درمانی فیض روزهای یکشنبه و سه شنبه توسط آقای دکتر پهلوان صباغ انجام می شود.