رفتن به محتوای اصلی
x
  • انجام سونوگرافی
    سونوگرافی در مرکز روزهای یکشنبه و سه شنبه توسط آقای دکتر پهلوان صباغ انجام می شود.