previous pauseresume next

کارگاه آمزشی احیاء قلبی ریوی

به منظور ارتقاء سطح مهارت و توانمندی کادر پرستاری مرکز  درخصوص CPR پایه و پیشرفته کارگاه آموزشی احیاء قلبی ریوی مغزی در تاریخ ۴ شهریور در سالن کنفرانس مرکز برگزار گردید. آقای دکتر امامی تغییرات مهم در دستور العمل AHA 2015 CPR  و خانم خاقانی در خصوص برقراری راههای هوایی مطالب خود را ارایه نمودند.

آغاز هفته دولت

در تاریخ هرملت ، فراز و نشیب های تلخ و شیرینی و جود دارد که تعیین کننده سرنوشت و سازنده فرهنگ ان ملت است .نظام جمهوری اسلامی ایران به رهبری بزرگ مردی که جهان مانند او را کمتر به خود دیده است و همچنین جان فشانی فرزندان این مرز و بوم ، حرکت خود را را اغاز کرد . در این میان شهادت دو شخصیت فداکار اسلام ، رجایی و باهنر که با اتش کین منافقان سوختند و فصلی از شهادت را به نام " هفته دولتدر تاریخ انقلاب گشوده است.

روز پزشک گرامی باد

کلاس آموزشی مدیریت پسماند ویژه کارکنان و پرستاران

کلاس  آموزشی مدیریت پسماند مورخ ۹۵/۵/۲۸ در سالن مرکز توسط سرکار خانم مهندس محمدی برگزار گردید.

سمینار ماهیانه گروه چشم

سمینار ماهانه ادواری چشم پزشکی پنجشنبه ۹۵/۵/۲۸  تحت عنوان (تفسیر OCT  سر عصب ) با سخنرانی خانم دکتر افسانه نادری و همزمان پانل پرسش  و پاسخ توسط جناب آقای دکتر دهقانی و آقای دکتر شهشهانی برگزار گردید

کلاس آموزشی ویژه کارکنان و پرستاران

با عنایت به دستورالعمل آموزشی اعتبار بخشی و به منظور ارتقاء مهارت کارکنان در برقراری ارتباط صحیح با همکاران و ارباب رجوع و افراد جامعه کلاس آموزشی در نحوه ارتباط صحیح در محیط کار و خانواده توسط جناب آقای دکتر زمانی عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی در تاریخ ۹۵/۵/۲۵ در سالن کنفرانس مرکز برگزار گردید .لازم به ذکر است از کلاس مذکور کادر محترم استقبال کردند

اطلا عیه

مرکز آموزشی درمانی فیض وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نظر دارد امور مربوط به بازسازی و تعمیرات سی اس آر بیمارستان را واگذار نماید، لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد شرکت در مناقصه فوق از تاریخ ۹۵/۵/۱۹ به مدت ۶ روز اداری به آدرس اصفهان میدان قدس ابتدای خیابان مدرس واحد امور قراردادهای مرکز مراجعه نمایند .

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز آموزشی درمانی فیض RSS