آموزش مداوم ارزیابی و مراقبت های پرستاری در اکسیژن تراپی

با توجه به اهمیت اکسیژن تراپی و حمایت های تنفسی در بیماران ُ کنفرانس علمی یک روزه آشنایی با اکسیژن تراپی در تاریخ ۹۷/۱۰/۱۳ در سالن کنفرانس مرکز برگزار شد.

رژیم درمانی و ارزیابی وضعیت تغذیه در بیماران بستری

به منظور اهمیت رژیم درمانی و ارزیابی وضعیت تغذیه در بیماران بستری ، کلاس آموزشی توسط  خانم راستی کارشناس تغذیه  روز سه شنبه ۹۷/۱۰۱۱ در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار گردید.

آموزش مداوم ارزیابی و مراقبت های پرستاری در بیماری گلوکم

با عنایت بر اهمیت آشنایی با بیماریهای گلوکم و لزوم معاینات دورهای کنفرانس علمی یک روزه تدابیر درمانی در گلوکم و مراقبت های پرستاری در روز پنجشنبه ۹۷/۱۰/۶ از ساعت ۸ صبح در سالن کنفرانس مرکز برگزار شدلازم به ذکر است اقای دکتر صالحی رئیس بیمارستان از مدرسین دوره بودند.

سمینار ادواری گروه چشم

سمینار ادواری گروه چشم روز پنجشنبه ۹۷/۹/۲۹ در سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی فیض برگزار شد در ابتدا آقای دکتر فرزان کیان ارثی پیرامون یووآ و سپس آقای دکتر باقی در خصوص بیماریهای روماتولوژیک سخنرانی کردند ودر آخر شرکت کنندگلان در سمینار به بحث و تبادل نظر پرداخته و از طرف سخنرانان به سوالات شرکنندگان پاسخ داده شد.

جلسه مرکز تحقیقات چشم

جلسه مرکز تحقیقات چشم با حضور اعضاء ُ روز یکشنبه مورخ ۹۷/۹/۲۵ در محل دفتر گروه چشم برگزار شد. در این جلسه ۴ طرح پژوهشی اساتید طرح و مورد بررسی قرار گرفت.

سمینار ادواری پرستاری

به منظور ارتقاء سطح آگاهی کادر محترم پرستاری مرکز در خصوص اورژانسهای چشم پزشکی کنفرانس یک روزه ، تدابیر درمانی و پرستاری در اورژانسهای چشم پزشکی روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۹/۲۲ در سالن کنفرانس برگزار شد

برنامه کلاسی opd راند

برنامه کلاسی opd  راند دستیاران چشم پزشکی در روز پنجشنبه ۷۹/۹/۸ توسط گروه چشم پزشکی با حضور اساتید گروه   ابتدا   درمانگاه و سپس در کلاس درس برگزار شد

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز آموزشی درمانی فیض RSS