بارگزاری برنامه های آنکالی ؛ کشیک و آموزشی مرداد ماه ۱۳۹۳

به اطلاع میرساند برنامه های آنکالی ؛ مقیمی ؛ کشیک و آموزشی اساتید ؛ دستیاران ؛ کارورزان گروه چشم و پزشکان عمومی  مرکز در مرداد ماه ۱۳۹۳  هم اینک دروب سایت مرکز بارگذاری و آماده مشاهده میباشد./

برگزاری کلاس آموزشی آشنايي بادستورالعمل های تحول نظام سلامت

با توجه به نامه شماره ۳۲۱۹ مورخ ۲/۴/۹۳ معاون محترم درمان در خصوص شركت كليه سرپرستاران و مسئولين بخشها و واحدهاي مركز دردوره آموزش شغلي آشنايي با  دستورالعملهاي برنامه تحول نظام سلامت وتاکید بر اینکه  شركت كليه مسئولين محترم در كلاس مذكور برگزاری کلاس آموزشی آشنايي بادستورالعمل های تحول نظام سلامت در تاریخ شنبه مورخ ۱۱/۵/۹۳  توسط جناب آقاي شكر آميز در سالن كنفرانس  مرکز با حضور كليه مسئولين ، سرپرستان و سرپرستاران، سوپروایزرهای محترم كليه بخشها و واحدهای بیمارستانی برگزار گردید

برگزاری چهارمین کنفــرانس ادواری گـروه چشـــم در سـال ۱۳۹۳

چهارمین کنفــرانس ادواری گـروه چشـــم در سـال ۱۳۹۳  با عنـــوان :Posterior Complication in Anterior Segment  توسط جناب آقای دکتــر حمید فشارکی  فلــوشیپ گــروه ویتره و رتین چشــم در تــاریـــخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۶با حضــور اســاتیـــد محتــرم گــروه چشــم  وچشم پــزشـکان محتـــرم استــان  و دستیــاران گــروه چشـــــم در ســالـــن کنفرانس مرکـز آموزشـــی درمـانـی فیــض برگزار گردید  ./

برگزاری جلسه آموزشی آشنایی با برنامه تحول نظام سلامت

با توجه به نامه معاون محترم درمان در خصوص تشکیل جلسه آموزشی " آشنایی با برنامه تحول نظام سلامت " جلسه مذکور در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۹ راس ساعت ۸/۳۰ صبح توسط جناب آقای امامی معاون محترم درمان مرکز جهت کلیه پزشکان محترم متخصص ؛ عمومی و دستیاران محترم گروه چشم مرکز در سالن کنفرانس برگزار گردید.

کارگاه عملی استفاده صحیح همکاران از کپسول های آتش نشانی

با توجه به دستورالعمل اعتباربخشی و لزوم استفاده صحیح همکاران در مواقع اورژانسی از کپسولهای آتشنشانی کارگاه آموزشی ؛عملی اتفاء حریق در چهارگروه توسط جناب آقای مهندس طاهری مسئول آتش نشانی مرکز در تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۷ درمحوطه بیمارستان برگزار و کادر محترم مرکز به صورت عملی استفاده صحیح از انواع کپسول های اتفاء حریق را آموزش دیدند./لازم بذکر است که دوره مذکور برای کلیه کارکنان مرکز برگزار خواهدشد./

برگزاری کلاس آموزشی آشنایی با بیماری کوروناویروس

با توجه به اهمیت آشنایی کادردرمانی با علائم و نشانه ها و نحوه برخورد با بیماری کورونا ویروس کلاس آموزشی در خصوص آشنایی با بیماری کوروناویروس جهت کلیه کارکنان مرکز در پنج شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۵ توسط خانم دکتر جیواد متخصص داخلی و آقای درویش زاده مسئول بهداشت و کنترل عفونت مرکز در سالن کنفرانس مرکز برگزار گردید ./

لازم بذکر است کلاس مذکور تیرماه که متعاقبا اعلام میگردد تکرار میگردد./    واحد آموزش مرکز

 

دانلود مطلب آموزشی " کلیک نمایید "

برگزاری کلاس آموزشی نحوه برخورد با بیمار در حال احتضار

با توجه به دستورالعمل اعتبار بخشی کلاس آموزشی ضمن خدمت نحوه برخورد با بیمار در حال احتضار جهت کادر محترم پرستاری در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ توسط حتج آقا موسوی مسئول دفتر نسیم مهر و آقای دکتر امامی معاون درمان مرکز در سالن کنفرانس مرکز برگزار گردید ./

لازم بذکر است کلاس مذکور در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۳ برگزار خواهد شد ./ واحد آموزش مرکز

            تصاویر در ادامه مطلب

دانلود مطلب  آموزشی  ( کلیک نمایید )

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز آموزشی درمانی فیض RSS