اعلام برگزاری برنامه ادواری گروه چشم در آذرماه ۱۳۹۳

به اطلاع میرساند برنامه ادواری گروه چشم با عنوان " کونژوتکتیویت های ویروسی " مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۹ توسط جناب آقای دکتر سید ابوالفضل کشفی در سالن کنفرانس مرکز پزشکی فیض در ساعت ۷/۳۰ صبح برگزار میگردد

بارگزاری برنامه های آنکالی ؛ کشیک و آموزشی آذر ماه ۱۳۹۳

به اطلاع میرساند برنامه های آنکالی ؛کشیک و آموزشی اساتید ؛ دستیاران ؛ کارورزان گروه چشم و پزشکان عمومی  مرکز در آذر ماه ۱۳۹۳  هم اینک دروب سایت مرکز  پزشکی و وب سایت گروه چشم به آدرسhttp://med.mui.ac.ir/index.php/2012-02-13-09-26-53/2012-03-11-09-53-39.htmlبارگذاری و آماده مشاهده میباشد./

مراجعین محترم لیزیک

قابل توجه مراجعین محترم بخش لیزیک

در این مرکز برای رفع عیوب انکساری چشم (عمل لیزیک) با تعرفه دولتی به مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال انجام میشود ./      

روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی فیض

برگزاری جلسه اخلاق ویژه مسئولین مرکز

در ادامه جلسات اخلاق ویژه مسئولین بخشها و واحدهای بیمارستان ؛روز پنجشنبه مورخ ۲۲/۸/۹۳ جلسه سخنرانی توسط حجت السلام دکتر شیروانی در کلاس درس کلینیک امام علی ابن ابیطالب (ع)برگزار گردید./      روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی فیض

بارگزاری برنامه های آنکالی ؛ کشیک و آموزشی مهرماه ۱۳۹۳

ه اطلاع میرساند برنامه های آنکالی ؛کشیک و آموزشی اساتید ؛ دستیاران ؛ کارورزان گروه چشم و پزشکان عمومی  مرکز درآبان ماه ۱۳۹۳  هم اینک دروب سایت مرکز  پزشکی و وب سایت گروه چشم به آدرسhttp://med.mui.ac.ir/index.php/2012-02-13-09-26-53/2012-03-11-09-53-39.htmlبارگذاری و آماده مشاهده میباشد./ 

برگزاری کلاس آموزشی مراقبت های بیهوشی از بیماران قلبی عروقی

با توجه به اهمیت و ضرورت مراقبت های پرستاری استاندارد از بیماران بیهوشی ؛ کلاس آموزشی مراقبت های پرستاری از بیماران قلبی عروقی در تاریخ پنج شنبه مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۶۳ توسط جناب آقای دکتر داریوش مرادی عضو محترم هئیت علمی دانشکده پزشکی جهت کادر محترم اتاق عمل و بیهوشی مرکز در کلاس درس برگزار گردیدواحد آموزش

برگزاری کلاس آموزشی کنترل عفونت و بهداشت محیط

با توجه به نیاز سنجی انجام شده و فرم های توسعه فردی کارکنان رسته های بهداشتی درمانی و براساس سنجه های آموزش دستوالعمل اعتباربخشی ؛ کلاس های آموزشی کنترل عفونت بهداشت محیط جهت گروههای لیسانس و بالاتر و فوق دیپلم و پائین تر در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۱توسط جناب آقای درویش زاده مسئول بهداشت کنترل عفونت مرکز در سالن کنفرانس برگزار گردیدواحد آموزش

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز آموزشی درمانی فیض RSS