کلاس آموزشی بیماریهای شغلی پرسنل

به گزارش روابط عمومی مرکز کلاس آموزشی بیماریهای شغلی پرسنل توسط خانم دکتر مرتضوی متخصص طب کار روز پنجشنبه ۹۸/۹/۱۴ در سالن کنفرانس بیمارستان  برگزار شد.

سمینار ادواری گروه چشم

سمینارماهانه ادواری چشم پزشکی پنجشنبه مورخ۹۸/۷/۲۵  تحت عنوان ( ossn) توسط جناب آقای دکتر کشفی همزمان پانل با پرسش و پاسخ  برگزار شد. در این سمینار جمعی از چشم پزشکان ، اساتید گروه چشم و دستیاران حضور داشتند.

جلسه شورای پژوهشی

جلسه شوری گروه چشم پزشکی مورخ ۹۸/۷/۱۱ با حضور دستیاران سال اول در محل دفتر گروه تشکیل شد.در این جلسه طرح و برسی مسائل آموزشی ، نحوه حضور و تعامل با بیماران و اساتید پرداخته شد .

روز جهانی ایمنی بیمار

به گزارش روابط عمومی مرکزبه مناسبت ۱۷سپتامبر ۲۰۱۹ مصادف با ۲۶  شهریور ماه روز جهانی ایمنی بیمار، توسط آقای دکتر شفیعیون مدیر بیمارستان از مسئولین بخشها و واحدها در جلسه ای از زحمات آنها تقدیر و تشکر بعمل آمد.

سمینار ادواری گروه چشم

سمینارماهانه ادواری چشم پزشکی پنجشنبه مورخ۹۸/۵/۲۴  تحت عنوان ( عوارض PRK ) توسط جناب آقای دکتر  نیما کوشا  و همزمان پانل با پرسش و پاسخ  برگزار شد

 

ارزیابی بیرونی اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی فیض  جلسه یک روزه ارزیابی بیرونی اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان ،با حضور اقای دکتر ال بویه و خانم دکتر نوحه سرا از دانشگاه علوم پزشکی ایران و با حضور اقایان دکتر محجوبی پور ، دکتر صفائیان و خانم دکتر واعظی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و با همراهی اساتید هیات علمی و ریاست و مدیریت مرکزروز چهارشنبه مورخ ۹۸/۵/۲۳  انجام شد.

در این جلسه ۹ محوراعتبار بخشی آموزشی و حدود ۱۳۰ سنجه اصلی و توسعه ایی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت .همچنین بازدید میدانی از بخشهای بستری چشم ، اورژانس چشم  ، پاویونها و ... بعمل آمد.

سمینار یک روزه آموزش هموویژیلانس

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی فیض سمینار یک روزه آموزش هموویژیلانس توسط اساتید سازمان بانک خون استان با حضور پزشکان و پرسنل بخشهای بالینی و پاراکلینیکی روز دوشنبه  مورخ ۹۸/۵/۱۴ در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار شد.

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز آموزشی درمانی فیض RSS