رفتن به محتوای اصلی
x

پیاده روی تعدادی از همکاران به اتفاق مدیر مرکز عصر روز چهارشنبه ۱۰ خرداد باغ غدیر