رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه خیرین و پیمانکار پروژه طرح توسعه ساختمان مرکز آموزشی درمانی فیض با ریاست و مدیریت مرکز روز یکشنبه 31 اردیبهشت 1402 در دفتر بیمارستان