رفتن به محتوای اصلی
x

کمیته امور رفاهی

به گزارش روابط عمومی مرکز: کمیته امور رفاهی روز چهارشنبه 15 تیرماه 1401 با حضور کلیه اعضاء و به مدیریت آقای مهندس طاهریان مدیر مرکز در خصوص ارتقاء برنامه های رفاهی همکاران برگزار گردید.