رفتن به محتوای اصلی
x

اعتبار بخشی بیمارستان توسط ارزیابان کشوری و استانی روز چهارشنبه و پنجشنبه

به گزارش روابط عمومی مرکز،  اعتبار بخشی بیمارستان توسط ارزیابان کشوری و استانی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 20 و 21 اردیبهشت ۱۴۰۲ با حضور ریاست و مدیریت و مسئولین بخشها و همکاران مرکز انجام شد.