رفتن به محتوای اصلی
x

تقدیر از مسئول کتابخانه بیمارستان توسط مدیریت و سرپرست پشتیبانی مرکز

تقدیر از مسئول کتابخانه بیمارستان  سرکارخانم گودرزی با اهداء گل به مناسبت روز کتاب و کتابدار توسط آقایان مهندس طاهریان و قاسمی مدیر و سرپرست پشتیبانی مرکز روز سه شنبه 24 آبانماه 1401