رفتن به محتوای اصلی
x

حضور آقای دکتر مصلحی به همراه کارشناس نظام پزشکی در دفتر ریاست بیمارستان به منظور اعلام آمادگی همکاری پیرامون مسائل فی مابین

حضور آقای دکتر مصلحی به همراه کارشناس نظام پزشکی در دفتر ریاست بیمارستان به منظور اعلام آمادگی همکاری  پیرامون مسائل فی مابین