رفتن به محتوای اصلی
x

کمیته آموزش به بیمار

به گزارش روابط عمومی مرکز، کمیته آموزش به بیمار با حضور کلیه اعضاء و به ریاست آقای دکتر صالحی روز یکشنبه 2 مرداد ماه 1401 درخصوص اقدامات انجام شده در رابطه با آموزش به بیماران حین بستری و پس از ترخیص توسط پرستاران بخشها و مسئول آموزش به بیمار برگزار گردید.