رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری دور دوم اعتباربخشی بیرونی پزشکان عمومی (اکسترن ها)

دور دوم اعتباربخشی برنامه پزشکی عمومی مرکز آموزشی درمانی فیض طی جلسه ای با حضور رییس مرکز، معاون آموزشی و مدیر گروه چشم، همچنین ارزیابان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، در کلاس درس درمانگاه برگزار شد. پس از پایان این جلسه که چهارشنبه 20 مهر ماه، برگزار گردید، ارزیابان ، ضمن ارزیابی مستندات مربوطه، به بازدید از قسمت های مختلف آموزشی مرکز پرداختند.