رفتن به محتوای اصلی
x

بخش ها

بخش های درمانی اداری و پشتیبانی مالی

* مدیر دفتر پرستاری

اورژانس قلب و داخلی

CCU

دی کلینیک

بخش چشم زنان

بخش چشم مردان

اتاق عمل چشم

رادیولوژی

آزمایشگاه

مسئول درمانگاه

اورژانس چشم

درمانگاه شبکیه

درمانگاه قرنیه

درمانگاه اکولوپلاستی

درمانگاه جنرال

لیزیک

لیزر

درمانگاه مشاوره

درمانگاه نوروافتالمولوژی

درمانگاه داخلی

درمتنگاه قلب و عروق

درمانگاه گوارش

درمانگاه غدد

*مدیر امور عمومی

بهبود کیفیت

تجهیزات پزشکی

مددکاری

کتابخانه

سمعی بصری

گروه چشم

مرکزتحقیقات

مدارک پزشکی

خدمات

لندری

CSR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* مدیر امور مالی

حسابداری درآمد

حسابداری هزینه

صندوق