بارگزاری برنامه های آنکالی ؛ کشیک و آموزشی آذر ماه ۱۳۹۳

به اطلاع میرساند برنامه های آنکالی ؛کشیک و آموزشی اساتید ؛ دستیاران ؛ کارورزان گروه چشم و پزشکان عمومی  مرکز در آذر ماه ۱۳۹۳  هم اینک دروب سایت مرکز  پزشکی و وب سایت گروه چشم به آدرسhttp://med.mui.ac.ir/index.php/2012-02-13-09-26-53/2012-03-11-09-53-39.htmlبارگذاری و آماده مشاهده میباشد./

مراجعین محترم لیزیک

قابل توجه مراجعین محترم بخش لیزیک

در این مرکز برای رفع عیوب انکساری چشم (عمل لیزیک) با تعرفه دولتی به مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال انجام میشود ./      

روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی فیض

برگزاری جلسه اخلاق ویژه مسئولین مرکز

در ادامه جلسات اخلاق ویژه مسئولین بخشها و واحدهای بیمارستان ؛روز پنجشنبه مورخ ۲۲/۸/۹۳ جلسه سخنرانی توسط حجت السلام دکتر شیروانی در کلاس درس کلینیک امام علی ابن ابیطالب (ع)برگزار گردید./      روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی فیض

بارگزاری برنامه های آنکالی ؛ کشیک و آموزشی مهرماه ۱۳۹۳

ه اطلاع میرساند برنامه های آنکالی ؛کشیک و آموزشی اساتید ؛ دستیاران ؛ کارورزان گروه چشم و پزشکان عمومی  مرکز درآبان ماه ۱۳۹۳  هم اینک دروب سایت مرکز  پزشکی و وب سایت گروه چشم به آدرسhttp://med.mui.ac.ir/index.php/2012-02-13-09-26-53/2012-03-11-09-53-39.htmlبارگذاری و آماده مشاهده میباشد./ 

برگزاری کلاس آموزشی مراقبت های بیهوشی از بیماران قلبی عروقی

با توجه به اهمیت و ضرورت مراقبت های پرستاری استاندارد از بیماران بیهوشی ؛ کلاس آموزشی مراقبت های پرستاری از بیماران قلبی عروقی در تاریخ پنج شنبه مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۶۳ توسط جناب آقای دکتر داریوش مرادی عضو محترم هئیت علمی دانشکده پزشکی جهت کادر محترم اتاق عمل و بیهوشی مرکز در کلاس درس برگزار گردیدواحد آموزش

برگزاری کلاس آموزشی کنترل عفونت و بهداشت محیط

با توجه به نیاز سنجی انجام شده و فرم های توسعه فردی کارکنان رسته های بهداشتی درمانی و براساس سنجه های آموزش دستوالعمل اعتباربخشی ؛ کلاس های آموزشی کنترل عفونت بهداشت محیط جهت گروههای لیسانس و بالاتر و فوق دیپلم و پائین تر در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۱توسط جناب آقای درویش زاده مسئول بهداشت کنترل عفونت مرکز در سالن کنفرانس برگزار گردیدواحد آموزش

ششمین کنفــرانس ادواری گـروه چشـــم در سـال ۱۳۹۳

ششمین کنفــرانس ادواری گـروه چشـــم در سـال ۱۳۹۳  با عنـــوان    Intraocular Tumorsتوسط جناب آقای دکتــر محمد رضا اخلاقی  فلــوشیپ گــروه ویتره و رتین چشــم  ,و عنوان (Corneal Crossllnking (CXL توسط جناب آقای دکتر علیرضا پیمان فلوشیپ قرنیه در تــاریـــخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۵با حضــور اســاتیـــد محتــرم گــروه چشــم  وچشم پــزشـکان محتـــرم استــان  و دستیــاران گــروه چشـــــم در ســالـــن کنفرانس مرکـز آموزشـــی درمـانـی فیــض برگزار گردید./ 

علاقه مندان به دریافت مطالب ارائه شده میتوانند با کلیک نمودن بروی عناوین  مطلب آنرا دریافت نمایند

تصاویر در ادامه مطلب...

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز آموزشی درمانی فیض RSS