جلسه بررسی نقشه های معماری توسعه ساختمان مرکز

جلسه بررسی نقشه های معماری توسعه ساختمان مرکز آموزشی درمانی فیض و بهینه سازی فضاهای مختلف با نظر مدیریت و مسئولین محترم بخشها و تصویب صورتجلسه آن توسط کمیته فنی دانشگاه ( معاونت درمان ، معاونت بهداشت ، معاونت دفتر فنی ) چهارشنبه ۲۷ دیماه در دفتر ریاست مرکز تشکیل شد.

آموزش مداوم

سمینار یک روزه مراقبت از خون (هموویژیلانس) توسط اساتید سازمان بانک خون استان جهت ثبت نام شدگان سه شنبه ۲۶ دی ماه ۹۶ در سالن کنفرانس مرکز برگزار شد

کنفرانس علمی یک روزه

کنفرانس علمی یک روزه آشنایی با بیماریهای شبکیه روز پنجشنبه ۹۶/۱۰/۲۱ در سالن کنفرانس برگزار شد.گروه هدف پزشکان عمومی  و پرستاران اتاق عمل

جلسه شورای پژوهشی

جلسه شورای پژوهشی و شورای گروه چشم پزشکی راس  ساعت ۸ صبح با حضور اعضاء روز پنجشنبه ۹۶/۱۰/۲۱ با بحث و بررسی در خصوص تصویب پروپوزال پایان نامه دستیاران و دانشجویان پزشکی تشکیل شد.

آزمون بین دوره ای رزیدنتهای گروه چشم

در تاریخ ۹۶/۱۰/۲۱ آزمون بین دوره ای نوروافتالمولوژی از دستیاران گروه چشم برگزار شد.

ارتقاء

 

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر فرزان کیان ارثی عضو هیات علمی گروه چشم دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم

ارتقاء

 

بدینوسیله ارتقاء آقای دکتر علیرضا دهقانی عضو هیات علمی گروه چشم دانشکده پزشکی  از مرتبه  دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز آموزشی درمانی فیض RSS