رفتن به محتوای اصلی
x

 ((  برای غذا خوردن حداقل 20 دقیقه وقت بگذارید و وعده‌های غذایی را در اولویت برنامه خود قرار دهید. این کار کمک می‌کند تا ارگانیسم بدن بعد از دریافت انرژی لازم از غذایی که می‌خورید، به مغز سیگنال سیری دهد. ))