رفتن به محتوای اصلی
x

ریاست

 

دکتر صالحی

نام و نام خانوادگی: جناب آقای دکترعلی صالحی

پست: رئیس بیمارستان

چشم پزشک، فوق تخصص ویتره و رتین