رفتن به محتوای اصلی
x

کنفرانس علمی آشنائی با روشهای جدید لیزری اصلاح عیوب انکساری

کنفرانس علمی آشنائی با روشهای جدید لیزری اصلاح عیوب انکساری در سالن کنفرانس مرکز فیض در تاریخ 31/ 3/ 1403با موضوع smail

          .با سخنرانی آقای دکتر پیمان  دکتر کوشا  خانم دکتر اصلانی از متخصصان و جراحان چشم پزشک مرکز برگزار گردید