رفتن به محتوای اصلی
x

کنفرانس آموزش مداوم اندوفتالمیت چشمی

کنفرانس علمی آموزشی اندوفتالمیت درتاریخ 24/ 03/ 1403در سالن کنفرانس مرکز با همکاری واحد آموزش برگزار گردید دراین کنفرانس آقای دکتر کرمی راد و دکتر افشار  متخصصین  و جراحان چشم مرکز و خانم کریمی مسئول بخش جراحی چشم با عناوین مختلف اندوفتالمیت چشمی مباحث خود را ارائه نمودند .