تبریک روز کارمند

اخبار

روز کارمند، تجلیل از انسان‌‌های شایسته‌ای است

که هدفشان خدمت به مردم و کسب رضای پروردگار است.

آنان که همه همت و تلاششان، گشایش گره‌‌های زندگی انسان‌ها،

رفع مشکلات و ایجاد آرامش در جامعه است.

روز کارمند و هفته دولت گرامی باد.