تبریک روز پزشک

اخبار

روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ به  مناسبت بزرگداشت شیخ الرئیس ابوعلی سینا و روز پزشک ، ریاست محترم مرکز به اتفاق مدیرخدمات پرستاری و مدیر خدمات پشتیبانی و کارشناس دفتر نسیم مهر، این روز را به اساتید، متخصصین، پزشکان، دستیاران و کلیه کادر پزشکی تبریک و با اهداء سبد گل از زحمات بی ششئبه ایشان تقدیر و تشکر نمودند.