انتصاب

اخبار

در پی انتصاب آقای دکتر محمد حسن امامی به عنوان سرپرست مدیریت مرکز، روز سه شنبه ۲۰ مهرماه جلسه معارفه ایشان با حضور کلیه مسئولین بخشها و واحدها و تعدادی از پرسنل برگزار گردید و آقای دکتر صالحی"ریاست مرکز" ضمن آرزوی موفقیت برای جناب آقای دکتر امامی، از زحمات و تلاشهای ارزشمند آقای دکتر شفیعیون مدیر سابق بیمارستان تقدیرو تشکر بعمل آوردند.

آقای دکتر امامی با تشریح برنامه های خود از تک تک پرسنل و مسئولین محترم بیمارستان جهت پیشبرد اهداف مرکز درخواست همکاری و مشارکت نمودند.