previous pauseresume next

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.

اطلا عیه

مرکز آموزشی درمانی فیض وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نظر دارد امور مربوط به بازسازی و تعمیرات سی اس آر بیمارستان را واگذار نماید، لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد شرکت در مناقصه فوق از تاریخ ۹۵/۵/۱۹ به مدت ۶ روز اداری به آدرس اصفهان میدان قدس ابتدای خیابان مدرس واحد امور قراردادهای مرکز مراجعه نمایند .

اطلا عیه

مرکز آموزشی درمانی فیض وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نظر دارد امور مربوط به خدمات حمل پسماندهای  بیمارستان را واگذار نماید ، لذا از کلیه پیمانکاران واجد و شرایط  دعوت به عمل میآید جهت  اخذ اسناد شرکت در مناقصه فوق از تاریخ ۹۵/۵/۱۹ به مدت ۵ روز اداری به آدرس اصفهان میدان قدس ابتدای خیابان مدرس واحد امور قرداد های مرکز مراجعه نمایند .

روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی فیض

جلسه اعتبار بخشی

یکشنبه ۹۵/۵/۱۷ جلسه  اعتبار بخشی در خصوص نحوه ارز یابی عملکرد سالیانه واحدها و بخشهای بیمارستان با حضور ریاست و مدیریت و مسئولین بیمارستان در کلاس درس کلینیک تشکیل گردید . در این جلسه ابتدا جناب آقای دکتر صالحی رئیس محترم مرکز ضمن تشکر از مسئولین بخشها بر اهمیت بحث اعتبار بخشی تاکید نمود .سپس آقای شریعتی در خصوص نحوه ارزیابی عملکرد سالیانه واحد ها مطالبی را ارائه نمود.

کلاس آموزش روشهای نوین جراحی های چشم

در راستای ارتقاء سطح علمی و توانمندی کادر اتاق عمل در خصوص روشهای نوین جراحی  های چشم ، کلاس آموزشی آشنایی با جراحی ویترکتومی توسط جناب آقای دکتر اخلاقی در سالن مرکز صبح روز چهاردهم مرداد ماه برگزار گردید.

جلسه توجیهی قاصدک

چهار شنبه۹۵/۵/۱۳ جلسه توجیهی پرداخت مبتی بر عملکرد (قاصد ک) جهت مسئولین بخشها و واحدها کلیات آن توسط آقای شکر آمیز مدیریت محترم مرکز تشریح شد سپس آقای خزایی و شریعتی مسئولین قاصدک و اعتبار بخشی بصورت کامل توضیح دادند .در پایان پس از پاسخگویی به سوالات در این خصوص توسط مسئولین مربوطه جناب آقای دکتر صالحی رئیس محترم مرکز سخنانی را در این مورد ایراد نمودند.

جلسه شورای فرهنگی

یکشنبه ۹۵/۵/۱۰ جلسه شورای فرهنگی با حضور اعضاء در دفتر ریاست مرکز برگزار گردید. در این جلسه که مسئولین دفاتر نسیم خواهران و برادران حضور داشتند آقای دکتر صالحی به اهمیت برنامه های فرهنگی در بیمارستان اشاره کرد و دیگر اعضائ نیز راهکارهایی در این خصوص بیان کردند شایان ذکر است مقرر گردید جلسه شورای فرهنگی هر هفته در دفتر ریاست تشکیل شود .

برنامه زنده رادیویی هوای تندرستی

بنا به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی فیض از روز شنبه ۲ مرداد لغایت ۶ مرداد ۹۵ برنامه زنده رادیویی هوای تندرستی صدای مرکز اصفهان به اساتید گروه چشم پزشکی اختصاص داشت . در این برنامه  که از صدای مرکز اصفهان تحت عنوان مباحث چشم پزشکی پخش گردید شامل دیابت و اثرات چشمی آن ، بیماریهای شایع شبکیه (ارثی چشم ) ، رفع عیوب انکساری و استفاده لیزر در چشم پزشکی ، انسداد مجاری اشکی در اطفال و بالغین و آب مروارید (کاتاراکت ) و علل آن .

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز آموزشی درمانی فیض RSS