previous pauseresume next

جلسه پزشکان محترم عمومی

جلسه پزشکان محترم عمومی مرکز آموزشی درمانی فیض با ریاست و مدیریت بیمارستان دوشنبه ۴ دی ماه در دفتر مرکز

کمیته HIS

کمیته HIS با حضور اعضاء و به ریاست آقای دکتر شفیعیون مدیر محترم مرکز دوشنبه ۴ دیماه در دفتر بیمارستان

جلسه پزشکان متخصص

جلسه پزشکان متخصص مرکز آموزشی درمانی فیض با آقای دکتر شفیعیون مدیر محترم بیمارستان در خصوص پرونده بیمار دوشنبه ۴ دی ماه در دفتر ریاست تشکیل شد.

جلسه با خیرین

 روز یکشنبه ۳ دیماه جلسه ای با تعدادی از اعضاء موسسه خیریه فیض با حضور آقایان دکتر صالحی و دکتر شفیعیون  ریاست و مدیریت و  اقای باقری مسئول اداره املاک و مستغلات و امور حقوقی دانشگاه ودیگر مسئولین مرکز در دفتر بیمارستان تشکیل شد

کمیته ساختمان

کمیته ساختمان با حضور ریاست و مدیریت محترم ودیگر اعضاء یکشنبه ۳ دیماه در دفتر بیمارستان تشکیل و در خصوص پروژه توسعه ساختمان مرکز بحث و تبادل نظر کردند

گارگاه یک روزه با عنوان پزشکی مبتنی بر شواهد

کارگاه یک روزه با عنوان "پزشکی مبتنی بر شواهد " پنجشنبه ۹۶/۹/۳۰ با حضور ریاست محترم بیمارستان و مدیر گروه و معاون آموزشی و جمعی از اعضای محترم هیات علمی چشم و دستیاران در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار گردید .این برنامه توسط سرکار خانم دکتر فرج زادگان عضو هیات علمی گروه پزشکی اجتماعی  به عنوان مدرس از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۲ ظهر توسط واحد EDO برگزار شد

کمیته خرید

-کمیته خرید مرکز با حضور آقای دکتر شفیعیون مدیر محترم بیمارستان و دیگر اعضاء چهارشنبه ۲۹ آذر ماه در دفتر ریاست تشکیل گردید.

روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی فیض

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز آموزشی درمانی فیض RSS