مراسم جشن

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني فيض روز پنجشنبه ۹۷/۵/۲۵  مراسم جشني به مناسبت اعياد سعيد قربان و غدير خم وروز پزشك وداروسازي و تجليل از بازنشستگان هيات علمي وكاركنان با حضور همكاران و اساتيد محترم در سالن كنفرانس بيمارستان برگزار شد

سمینار ماهیانه ادواری گروه چشم

سمینار  ماهیانه ادواری گروه چشم  پنجشنبه ۹۷/۵/۲۵ با تلاوت ایاتی از قرآن کریم آغاز شد و با سخنرانی جناب آقای دکتر اشراقي  تحت عنوان (اربيت وجراحي اعصاب ) برگزار گردید در ضمن پانل پرسش و پاسخ در مورد موضوع انجام شد.

كارگاه آموزشي workshop

كارگاه آموزشي workshop با حضور مدير محترم بيمارستان ومدیر خدمات پرستاري سوپروايزرهاي باليني وآموزشي ومسئول آموزش همگاني, سرپرستاران وسرشاخه هاي آموزشي , روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۵/۱۸برگزار گرديد.در اين كارگاه آموزشي مواردي از قبيل ارزيابي اوليه , اعزام و ثبت وغيره به صورت مستند با بررسي پرونده باليني بيماران مورد بررسي قرار گرفت .در پايان بر انجام اقدام اصلاحي جهت رفع مشكلات احتمالي پرونده بيماران تاكيد گرديد.

بازدید حجت السلام غلامی مسئول محترم نظارت بر دفاتر نسیم مهر

بازدید حجت السلام غلامی نژاد  مسئول محترم نظارت بر دفاتر نسیم مهر دانشگاه به اتفاق آقای پودینه کارشناس نسیم مهر بیمارستان خورشید از دفتر نسیم مهر مرکز آموزشی درمانی فیض سه شنبه ۹ مرداد ماه ۹۷

بازدید مسئولین اعتبار بخشی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  در ساعات اولیه بامداد دو شنبه هشتم مرداد ماه نودوهفت با حضور  اساتید ُ ریاست و مدیریت مرکز آموزشی درمانی فیض و مسئولین  اعتبار بخشی معاونت آموزشی در بیمارستان تشکیل و به بررسی امور آموزشی - رفاهی و مستندات مختلف سنجه های ذکر شده در آئین نامه اعتبار بخشی آموزشی پرداخته شد.

اقدامات و راهکارهای کاهش مصرف اب

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی فیض روز چهارشنبه ۹۷/۵/۳  دکتر محمد شفیعیون مدیر بیمارستان در خصوص اقدامات انجام شده جهت کاهش چشمگیر مصرف آب در این مرکز توضیحاتی را به گروه اعزامی از صدا و سیمای مرکز آصفهان ، برنامه خط تعارف و آقایان موسوی و خرسندی کارشناسان امور مشترکین اداره اب اصفهان ارائه نمود . سپس آقای دکتر صالحی رئیس مرکز نیز به لزوم رعایت در مصرف آب تاکید کردند.

بازدیدکارشناسان دفتر فنی توسعه دانشگاه از پروژه

حضور کارشناسان دفتر فنی دانشگاه و مهندسین مشاور در پروژه توسعه ساختمان جدید بیمارستان فیض به منظور بررسی روند اجرایی تاسیسات ساختمان مذکور ،روزدوشنبه ۹۷/۵/۱

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز آموزشی درمانی فیض RSS