previous pauseresume next

کنفرانس علمی یک روزه

کنفرانس علمی یک روزه آشنایی با بیماریهای شبکیه روز پنجشنبه ۹۶/۱۰/۲۱ در سالن کنفرانس برگزار شد.گروه هدف پزشکان عمومی  و پرستاران اتاق عمل

جلسه شورای پژوهشی

جلسه شورای پژوهشی و شورای گروه چشم پزشکی راس  ساعت ۸ صبح با حضور اعضاء روز پنجشنبه ۹۶/۱۰/۲۱ با بحث و بررسی در خصوص تصویب پروپوزال پایان نامه دستیاران و دانشجویان پزشکی تشکیل شد.

آزمون بین دوره ای رزیدنتهای گروه چشم

در تاریخ ۹۶/۱۰/۲۱ آزمون بین دوره ای نوروافتالمولوژی از دستیاران گروه چشم برگزار شد.

ارتقاء

 

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر فرزان کیان ارثی عضو هیات علمی گروه چشم دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم

ارتقاء

 

بدینوسیله ارتقاء آقای دکتر علیرضا دهقانی عضو هیات علمی گروه چشم دانشکده پزشکی  از مرتبه  دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم

ارتقاء

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر علیرضا پیمان  عضو هیات علمی گروه چشم دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می نماییم

ارتقاء

 

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکترسیدمحمد قریشی عضو هیات علمی گروه چشم دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز آموزشی درمانی فیض RSS