previous pauseresume next

ارتقاء

 

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر فرزان کیان ارثی عضو هیات علمی گروه چشم دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم

ارتقاء

 

بدینوسیله ارتقاء آقای دکتر علیرضا دهقانی عضو هیات علمی گروه چشم دانشکده پزشکی  از مرتبه  دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم

ارتقاء

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر علیرضا پیمان  عضو هیات علمی گروه چشم دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می نماییم

ارتقاء

 

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکترسیدمحمد قریشی عضو هیات علمی گروه چشم دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم

کلاس آموزش پاورپوینت

اولین جلسه کلاس آموزش پاورپوینت ویژه گروه هدف شنبه ۱۶ دی ماه با حضور آقای دکتر شفیعیون مدیرمحترم بیمارستان در کلاس درس درمانگاه توسط آقای مهندس همت برگزار شد.

کمیته اخلاق پزشکی

کمیته اخلاق پزشکی چهارشنبه  ۹۶/۱۰/۱۲ با حضور مدیر بیمارستان و معاون آموزشی و کارشناس دفتر نسیم مهر و دیگر اعضاء  در دفتر ریاست مرکز تشکیل شد . در این جلسه ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون وضعیت شکایات و پیشنهادات گیرندگان خدمت آمار بررسی شکایات و سپس حاضران پیشنهاداتی در زمینه بهبود روند خدمت رسانی در مرکز ارائه نمودند.

جلسه ماهیانه تیم مدیریت آموزش و کمیته آموزش

جلسه ماهیانه تیم مدیریت آموزش و کمیته آموزش پزشکی روز چهارشنبه مورخه ۹۶/۱۰/۱۲ با حضور ریاست محترم بیمارستان و مدیر گروه چشم و معاون آموزشی و سایر اساتید محترم گروه چشم برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز آموزشی درمانی فیض RSS