آموزش خانواده

کلاس آموزشی خانواده   ویژه بانوان در تاریخ پنجشنبه ۹۶/۷/۲۷ توسط سرکار خانم صادقی کارشناس محترم دفتر نسیم مهر  در کلاس درس کلینیک درمانگاه برگزار گردید

سمینار ادواری گروه چشم

سمینار  ماهیانه ادواری گروه چشم  پنجشنبه ۹۶/۷/۲۷ با تلاوت ایاتی از قرآن کریم آغاز شد و با سخنرانی استاد محترم جناب آقای دکتر کیان ارثی  تحت عنوان ( اختلال عملکرد بینایی functional visual loss  ) برگزار گردید در ضمن پانل پرسش و پاسخ در مورد موضوع انجام شد

نشست سه ماهه ریاست و مدیریت با پزشکان متخصص و عمومی

نشست سه ماهه ریاست و مدیریت  محترم بیمارستان با پزشکان متخصص و عمومی و مدیریت پرستاری در خصوص ارتقاء فرآیندهای بالینی  در تاریخ یکشنبه ۱۳۹۶/۷/۱۶ برگزار گردید.

جلسه دفاع از پایان نامه

جلسه دفاع از پایان نامه توسط آقای دکتر محمد مکانیکی ، آقای دکتر پوریا رادمنش ، و خانم دکتر معصومه زارعی ، با حضور اعضای شورای پژوهشی گروه چشم و دستیاران  روز ۹۶/۶/۳۰  پنجشنبه در محل کلاس درس برگزار گردید.

اطلا عیه

مرکزآموزشی درمانی فیض وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نطر دارد امور مربوط به اجاره غرفه مواد غذایی بیمارستان را از طریق مزایده واگذار نماید، لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد شرکت در استعلام فوق از تاریخ ۹۶/۶/۲۷ به مدت چهار روز کاری به ساختمان امور اداری طبقه اول امور قراردادهای مرکز به آدرس میدان قدس ابتدای خیابان ایت الله مدرس مراجعه نمایند.

 

 روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی فیض

کمیته تدوین برنامه جامع کوریکولوم دستیاری گروه چشم

  کمیته تدوین برنامه جامع کوریکولوم  دستیاری گروه چشم راس ساعت ۱۰ صبح ، مورخ ۹۶/۶/۹ با حضور مدیر گروه چشم و همه اعضاء  کمیته در محل دفتر گروه برگزار گردید

جلسه شورای گروه

جلسه شورای پژوهشی گروه راس ساعت ۸ صبح مورخ ۹۶/۶/۹  با طرح موارد مختلف و با دفاع از مقاله توسط دکتر حسین ابطحی دستیار چشم و دکتر صادق برادران مهدوی در محل دفتر گروه چشم برگزار گردید

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز آموزشی درمانی فیض RSS