previous pauseresume next

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.

بازدید از پروژه توسعه ساختمان بیمارستان

روز یکشنبه ۹۵/۷/۲۵  آقای دکتر علی صالحی رئیس مرکز پزشکی فیض اصفهان به اتفاق آقای دکتر رضایی مدیر مرکز با حضور در پروژه توسعه ساختمان بیمارستان فیض ، در جلسه ای کارگاهی با آقای مهندس لباف فرزند بزرگوار خیراندیش جناب حاج علی لباف و مهندسین مشاور پروژه در خصوص روند اجرا بحث و تبادل نظر نمودند.لازم به ذکر است پروژه مذکور در زمینی به مساحت ۱۶۵۰ متر مربع و زیربنایی به مساحت ۸۷۰۰ متر مربع از فروردین ۱۳۹۴ آغاز شده و تاکنون ۹۵% سفت کاری آن توسط آقایان حاج علی لباف و حاج علی فیض از خیرین سلامت اصفهان انجام پذیرفته است

جلسه ریاست و مدیریت با مسئولین بخشها و واحدها

دوشنبه ۹۵/۷/۱۲ نشست  صمیمی مسئولین بخشها و واحدها با ریاست و مدیریت  محترم مرکز آموزشی درمانی فیض در کلاس درس کلینیک برگزار گردید در این نشست جناب آقای دکتر صالحی رئیس محترم مرکز  از کلیه مسئولین بخشها و واحدها و پرسنل قدر دانی  و به اقای دکتر رضایی مدیر جدید بیمارستان  خیر مقدم و برای ایشان  در پیشبرد اهداف بیمارستان ارزوی موفقیت و سربلندی و از خدمات آقای شکر آمیز در طول تصدی مسئولیت فوق تشکر نمودند.

تکریم و معارفه

یکشنبه  ۹۵/۷/۱۱ مراسم تکریم آقای حمید رضا شکر آمیز و معارفه آقای دکتر مصطفی رضایی با حضور آقایان دکتر رحیمی ، دکتر اطمینانی ، دکتر مرتضوی ، خیرین محترم ، اساتید گروه چشم و بیهوشی ، پزشکان و پرسنل محترم بیمارستان در سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی فیض برگزار گردید .در این مراسم طی ابلاغی از طرف جناب آقای دکتر علی صالحی رئیس محترم مرکز آقای دکتر مصطفی رضایی به سمت مدیر جدید معرفی  و از خدمات آقای حمیدرضا شکر آمیز تقدیر بعمل اوردند

روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی فیض

همایش راهکارهای کاهش مصرف انرژی

پنجشنبه ۹۵/۷/۸ همایش اجرای راهکارهای عملیاتی کاهش مصرف انرژی توسط آقلی مهندس صادقی کارشناس سازمان بهره وری انرژی ایران در سالن کنفرانس مرکز برگزار گردید.

آموزش مداوم پرستاری

با عنایت به اهمیت کنترل عفونت بیمارستانی و با توجه به نیاز سنجی انجام شده در این خصوص کنفرانس با امتیاز آموزشی مداوم ،آشنایی با کنترل عفونت در اتاق عمل روز پنجشنبه مورخ ۹۵/۶/۲۵ از ساعت ۸-۱۲ صبح در سالن کنفرانس مرکز جهت گروهای پرستاری برگزار گردید .لازم به ذکر است از کنفرانس مذکور استقبال گردید

اطلا عیه

مرکز آموزشی درمانی فیض وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نظر دارد امور مربوط به واگذاری خدمات ثبت و تنظیم نسخ کلینیکی و پاراکلینیکی بیمارستان را واگذار نماید ، لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت تحویل اسناد شرکت در مناقصه فوق از تاریخ ۹۵/۶/۱۷  به مدت ۵ روز اداری به واحد امور قراردادهای مرکز به آدرس اصفهان میدان قدس ابتدای خیابان مدرس مراجعه نمایند .

 

روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی فیض

کارگاه آموزشی احیاء قلبی ریوی

کارگاه آموزشی احیاء قلبی ریوی مورخ ۹۵/۶/۱۱  پنجشنبه  ویژه پرستاران اتاق عمل و کادر بیهوشی توسط خانمها ،  خانم فصیحی و خانم برومند در کلاس درس دانشجویان برگزار گردید. در این کلاس ، آموزش ماساژقفسه سینه و راه هوایی و تنفس بر اساس گاید لاین ۲۰۱۵ بصورت عملی انجام شد

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز آموزشی درمانی فیض RSS