رفتن به محتوای اصلی
x

کمیته اخلاق پزشکی

کمیته اخلاق پزشکی با حضور اعضاء و به ریاست آقای دکتر امامی سرپرست مدیریت مرکز روز یکشنبه 12 دی ماه 1400 و با حضور اعضاء مهمان در محل دفتر بیمارستان تشکیل گردید.