رفتن به محتوای اصلی
x

ریاست

1

نام و نام خانوادگی: دکتر علی صالحی

دانشیار متخصص چشم پزشکی

فلوشیپ ویتره و رتین

پست: رئیس بیمارستان