رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه با حضور آقای دکتر اعرابی

به گزارش روابط عمومی مرکز:  روز پنج شنبه 1401/04/23 به منظور بررسی مسائل و مشکلات پروژه طرح توسعه بیمارستان و اتخاذ تصمیماتی در خصوص رفع موانع و تسریع در انجام امور مربوط به پروژه مذکور، جلسه ای با حضور آقای دکتر اعرابی معاون پشتیبانی دانشگاه، و ریاست و مدیریت مرکز در دفتر بیمارستان برگزار گردید.