کلاس آموزشی اصول تغذیه سالم

اخبار

کلاس آموزشی اصول تغذیه سالم توسط جناب آقای مهندس کمالی در سالن کنفرانس کلینیک ویژه از ساعت ۸ الی ۱۰ برگزار گردید