دکتر علی صالحی در گفت و گو با خبرنگار وبدا اظهار داشت: آب مروارید بیشترین عمل جراحی چشم در ماه است. وی بیان داشت: ۷۰ درصد اعمال جراحی چشم به صورت سرپایی انجام میگیرد و فقط ۳۰ درصد بیماران بستری می شوند.

اخبار